top of page
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Soundcloud

Osaamistavoitteet 

 • Ymmärrät vastuullisen tuotemuotoilun lähtökohdat, tarpeen ja tavoitteet 

 • Hallitset erilaisia vastuullisen suunnittelun menetelmiä 

 • Opit soveltamaan vastuullisen suunnittelun periaatteita ja menetelmiä    

 

Sisältö

Koulutuksessa opitaan tekstiili-, vaate- ja muotialan vastuullisen tuotemuotoilun lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet, sekä perehdytään elinkaarisuunnitteluun ja erilaisiin muotoilun menetelmiin.

 • Perehdytään vastuullisuuden kokonaiskuvaan ja kiertotalouden periaatteisiin 

 • Opitaan, miksi vastuullinen tuotemuotoilu on tärkeää ja mikä on suunnittelijan rooli kiertotaloudessa 

 • Tutustutaan tuotteen elinkaaren suunnitteluun 

 • Opitaan, millaisia vastuullisen suunnittelun menetelmiä ja prosesseja suunnittelija voi hyödyntää

 

Toteutustapa

 • Verkkototeutus, itsenäisesti edeten verkko-oppimisympäristö Moodlessa

 • Tehtävien suorittamisesta saat palautteen

 • Opiskelu kerryttää opintopisteitä

 

Ajankäyttö

 • Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista työskentelyä

 • Omista opiskelutottumuksistasi riippuen tarvitset kurssin suorittamiseen tehtävineen noin 81 tuntia aikaa

 • Koulutuksen kesto on noin kaksi kuukautta

 

Kohderyhmä 

 • Koulutus sopii esimerkiksi tekstiili-, vaate- ja muotialalla toimiville, tai alalle aikoville

Ajankohta 

 • Seuraava koulutus 15.10.–17.12.2024.

 

Haku syksyn koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024 klo 8.​

 

Ilmoittaudu koulutukseen LAB-ammattikorkeakoulun sivuilla.

Vastuullinen tuotemuotoilu, 3 op
Käsinpiirretyn näköinen kuvitus, jossa kaksi ihmistä tekee tekstiilikaavoitusta
bottom of page