top of page
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Soundcloud

Osaamistavoitteet

 • Tunnistat keskeisiä kiertotalouden käsitteitä 

 • Ymmärrät kiertotalouden merkityksen osana kestävää liiketoimintaa

 • Opit kiertotaloustavoitteita ja niiden tukena vaikuttavaa lainsäädäntöä 

 • Tunnistat erilaisia liiketoimintamalleja kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmasta

 • Ymmärrät kiertotaloutta tukevien innovaatioiden ja teknologioiden mahdollisuudet alan liiketoiminnalle

 

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään kestävän kehityksen käsitteisiin ja toimintamalleihin kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on auttaa alan toimijoita kehittämään vastuullista tuotteiden ja palveluiden tarjontaa.

 • Opitaan kiertotalouden keskeiset periaatteet, liiketoimintamallit ja mahdollisuudet

 • Hahmotetaan vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet ja sitä tukeva lainsäädäntö

 • Kartoitetaan kiertotaloutta tukevia innovaatiota ja teknologioita 

 • Tunnistetaan ennakoinnin merkitys: kehittämistarpeiden, uusien ideoiden, käytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden kehittämisen näkökulmasta

 

Toteutustapa

 • Verkkototeutus, itsenäisesti edeten verkko-oppimisympäristö Moodlessa

 • Tehtävien suorittamisesta saat palautteen

 

Ajankäyttö

 • Osaamisen rakentuminen vaatii aktiivista työskentelyä

 • Omista opiskelutottumuksistasi riippuen tarvitset kurssin suorittamiseen tehtävineen noin 25 tuntia aikaa

 • Voit suorittaa kurssin kahden kuukauden kuluessa aloituskerrasta

 

Kohderyhmä 

 • Koulutus sopii tekstiili-, vaate- ja muotialan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville tai liiketoimintaansa kehittäville toimijoille 

Ajankohta 

 • Seuraava koulutus alkaa 2.2.2024.

 

Haku kevään koulutukseen on käynnissä 1.12.2023 –15.1.2024.

Hae koulutukseen Koulutuskeskus Salpauksen sivuilla.

Kiertotalouden liiketoimintamallit tekstiili- ja muotialalla
Käsipiirretyn näköinen kuvitus jossa ihminen seisoo peilin edessä
bottom of page