top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Soundcloud

Sisältö

Koulutuksissa saadaan tietoa kiertotalouden vaatimuksista ja vastuullisuuden periaatteista, niin tuotemuotoilun kuin markkinoinnin näkökulmista sekä vahvistetaan osaamista tutustumalla uusiin kiertotaloutta tukeviin liiketoimintamalleihin. Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua opintoja edeltävään ja ohjaavaan koulutukseen, jossa verestetään opiskelutaitoja ja tutustutaan verkko-oppimisen saloihin.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmää ovat tekstiili- ja vaatetusalan toimijat, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Jos olet alan yrittäjä, käsityöläinen tai toimit myyntityössä muotikaupan tai tekstiilialan vähittäismyynnissä, tai jos ura second hand- toiminnassa tai vaatteiden vuokrauspalvelun parissa kiinnostaa, nämä koulutukset ovat juuri sinulle!

Koulutuksen suorittaminen

Koulutustarjonnasta voit valita parhaiten omaa osaamistarvettasi tukevan toteutuksen. Koulutukset ovat kestoltaan lyhyitä ja tehokkaita tietopaketteja, joita voit suorittaa omaan tahtiin verkko-opintoina, joustavasti työn tai yritystoiminnan ohessa. Koulutusten aloituskerralla saat ohjeet verkko-opintojen suorittamiseen. Opintoja varten tarvitset nettiyhteyden ja tietokoneen sekä perustaidot Microsoft Word- tai Power Point -ohjelmistojen käytöstä sekä avoimen mielen. 

Toteuttajat

Kesto -koulutukset ovat LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen sekä Työväen Sivistysliiton toteuttama koulutuskokonaisuus, joka liittyy Kesto – kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla -hankkeen toimintaan. Hankkeessa järjestettävä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. 

Käsinpiirretyn näköinen ihminen, joka seisoo kädet takintaskuissa.

Koulutukset

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus, jossa ihminen selaa tietokonetta

Vastuullinen muoti- ja tekstiiliala

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouden periaatteisiin ja vastuullisuuden määritelmään sekä hahmotetaan, mitä yritys- ja yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja miten vastuullisesta toiminnasta tulisi viestiä toimialalla. Koulutuksen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2024. Haku koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024.

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus, jossa kaksi ihmistä tekee tekstiilikaavoitusta

Vastuullinen tuotemuotoilu 

Koulutuksessa opitaan vastuullisen tekstiili-, vaatetus- ja muotialan tuotemuotoilun lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet sekä perehdytään elinkaarisuunnitteluun ja erilaisiin muotoilun menetelmiin. Koulutuksen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2024. Haku koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024.

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus jossa ihminen leikkaa kangasta saksilla

Materiaaliosaaminen

Koulutuksessa tarkastellaan tekstiilimateriaalien ominaisuuksia ja millaisia vaatimuksia kiertotaloutta tukeva toiminta asettaa materiaalien valintaan, huoltoon ja kierrättämiseen. Lisäksi kartoitetaan, millaisia uusia materiaali-innovaatioita on tarjolla. Koulutuksen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. Seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2024. Haku koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024.

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus jossa ihminen selaa puhelinta

Digitaalinen markkinointi 

Koulutuksessa perehdytään digitaalisen markkinoinnin muotoihin ja opitaan, miten digitaalisuutta voi hyödyntää monikanavaisesti sekä millaisia mahdollisuuksia digitaalisuus markkinoinnissa tarjoaa. Koulutuksen toteuttaa Koulutuskeskus Salpaus. Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2024. Haku koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024.

Käsipiirretyn näköinen kuvitus jossa ihminen seisoo peilin edessä

Kiertotalouden liiketoimintamallit tekstiili- ja muotialalla 

Koulutuksessa perehdytään alan pienyritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämismahdollisuuksiin kiertotalouden näkökulmasta ja siihen, mitä pienyrittäjän tulisi huomioida omassa yritystoiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksen toteuttaa Koulutuskeskus Salpaus. Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2024. Haku koulutukseen alkaa elokuussa 15.8.2024.

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus jossa erilaisia vaatteita ja asusteita

Osaamisen tunnistaminen ja opiskelutaidot 

Opiskeluja edeltävä tehopaketti, jossa otetaan opiskelutaidot haltuun. Koulutuksen toteuttaa Työväen Sivistysliitto.

Kestävää osaamista tekstiili- ja muotialalle

Käsinpiirretyn näköinen kuvitus, jossa joukko erilaisiin asuihin pukeutuneita ihmisiä.

Tekstiili-, vaatetus- ja muotialan toiminnan osaaminen ja vaatimukset ovat muutoksessa. Työn ympäristön ja toimintamallien muutos edellyttää uutta osaamista kaikilta tekstiili- ja vaatetusalan toimijoilta ja sidosryhmiltä.

Alalla toimija tai alalle siirtyjä – haluatko päivittää osaamistasi tehokkaasti ja joustavasti työn ohessa?  

Ajankohta

Syksy 2023 – Syksy 2024

Toteutus

Lähi- ja verkko-opinnot

Hinta

Maksuton

logo

Ota yhteyttä

osatoteuttajien logot

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuk­sen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Kesto-podcast

Kuuntele Kesto-podcastista, miksi koulutukset sopisivat juuri sinulle.

Kesto – kestävää osaamista tekstiili- ja muotialan toimijoille -koulutuksissa tarjoamme  mahdollisuuden päivittää tai hankkia kokonaan uutta osaamista, joka vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

© 2024 Kesto – kestävän liiketoiminnan, suunnittelun ja valmistuksen osaamisen vahvistaminen tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla

VASTE-hanke

Vastuullinen tuotekehitys, tuotanto ja brändi tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla

Muita jatkuvan oppimisen koulutuksia tarjoaa
bottom of page